Lynen Industrial Carpentry is een onderneming waarin duurzaam ondernemen centraal staat.

FSC®- en PEFC - gecertificeerde producten

Lynen Industrial Carpentry biedt een uitgebreid gamma gecertificeerde houtproducten aan. FSC- en PEFC- gecertificeerde producten zijn afkomstig uit goed beheerde bossen. Wij verbinden ons er toe hout gewonnen uit sociaal en ecologisch beheerde bossen in te voeren, te verwerken en te verkopen volgens de FSC- en PEFC- chain-of-custody- standaarden. Vraag hier naar onze FSC- of PEFC-gecertificeerde producten.

Wij verklaren dat we alle FSC®- en PEFC -waarden naleven en niet direct of indirect betrokken zijn bij de volgende activiteiten:

  • Illegale houtkap of handel in illegale hout- of bosproducten.
  • Schending van traditionele rechten en mensenrechten bij bosbouwactiviteiten.
  • Vernietiging van 'high conservation values' bij bosbouwactiviteiten.
  • Significante conversie van bossen in plantages of ander landgebruik.
  • Introductie van genetische gemodificeerde organismen (GMO'S) in bosbouwactiviteiten.

Houtrecyclage voor een groene, circulaire economie.

In onze onderneming zetten wij in op een zero waste-bedrijfsvoering. Dit begint bij een verantwoorde aankoop van grondstoffen gevolgd door het bewust gebruik ervan. De afvalstromen die ontstaan na het productieproces hebben wij gedetailleerd in kaart gebracht om te onderzoeken of ze van waarde zijn voor andere ondernemingen of organisaties.

Zo zijn we er in geslaagd tot 95% van onze afvalstromen te recycleren. Samen met onze onafhankelijke partners in afval- en grondstoffenmanagement maken wij onze ambitie waar om met een gericht afvalmanagement bij te dragen aan een groene circulaire economie waar recyclage van grondstoffen centraal staat.